NL FR EN
www.belgium.be

Inleiding en structuur

Horizon Europe is het nieuwe Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en start op 1 januari 2021 voor een periode van 7 jaar (2021-2027) met een budget van ongeveer 100 miljard euro.

Horizon Europe versterkt de wetenschappelijke en technologische bases van de Unie om de grote wereldwijde uitdagingen van onze tijd aan te pakken en zo bij te dragen aan het behalen van de 'Sustainable Development Goals' (SDG's). Tegelijkertijd bevordert het programma het concurrentievermogen van de EU en van de Europese industrie.

Horizon Europe draagt bij aan de Europese strategische prioriteiten en ondersteunt de ontwikkeling en de implementatie van het EU-beleid.

In een snel veranderende wereld hangt het succes van Europa in toenemende mate af van zijn capaciteit om excellente wetenschappelijke resultaten te vertalen naar innovatie die een echte en nuttige impact heeft op onze economie en levenskwaliteit en die  ook nieuwe markten met meer geschoolde jobs creëert.

Horizon Europe: Preliminary structure (scheme)