NL FR EN
www.belgium.be

Pijler 3 - Innovatief Europa

Het stimuleren van marktcreërende doorbraken en ecosystemen die innovatie in de hand werken.

Europese innovatieraad

  • Steun aan innovaties met een doorbraak- en marktcreërend potentieel. Twee complementaire instrumenten werden geïnstalleerd om de kloof tussen idee en investeringswaardig project te dichten, te weten de 'pathfinder grants' (van technologie in startfase tot technologie in precommerciële fase) en de 'accelerator grants' (van precommerciële fase tot de markt en schaalvergroting).

Europese innovatie-ecosystemen

  • Aansluiting bij de regionale en nationale innovatieactoren.

Europees Instituut voor Innovatie en Technologie

  • Het samenbrengen van sleutelactoren (onderzoek, onderwijs en bedrijven) rond een gemeenschappelijk doel, te weten innovatie stimuleren.