NL FR EN
www.belgium.be

Pijler 2 - Wereldwijde uitdagingen en het Europees industrieel concurrentievermogen

Stimuleren van belangrijke technologieën en oplossingen die het EU-beleid en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling onderbouwen.

Cluster 1 Gezondheid

  • Cluster 1 draagt bij aan een gezondheidsgerelateerde industrie in de EU die concurrerender en duurzamer zal zijn. Cluster 1 verzekert Europees leiderschap in baanbrekende gezondheidstechnologieën, strategische autonomie op het gebied van essentiële medische benodigdheden en digitale technologieën, hoogwaardige banen en draagt bij aan de economische groei, in het bijzonder van de kmo's.
    Cluster 1 draagt ook bij aan veiligere, vertrouwde, effectievere, efficiëntere, betaalbare en kosteneffectieve middelen, technologieën en digitale oplossingen voor een betere (gepersonaliseerde) ziektepreventie, diagnose, behandeling en monitoring voor een beter resultaat en welzijn voor de patiënt, door mensen te betrekken bij het ontwerp en de besluitvorming, op basis van verwachte gezondheidsresultaten en mogelijke risico's.

Cluster 2 Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving

  • Cluster 2 ondersteunt het volledige potentieel van cultureel erfgoed, kunst en creatieve sectoren als motor voor duurzame innovatie en een Europees gevoel van verbondenheid, door middel van een voortdurende betrokkenheid bij de samenleving, de burgers en de economische sectoren, alsook door een betere bescherming en promotie van het cultureel erfgoed. Onderzoek en innovatie zullen de toegang tot ons gemeenschappelijk erfgoed verbeteren dankzij nieuwe technologieën, hoogwaardige digitalisering en beheer van digitale erfgoedactiva en het ontwikkelen van oplossingen voor een duurzaam en inclusief cultureel toerisme in Europa.


 

Cluster 3 Civiele veiligheid voor de samenleving

  • Cluster 3 draagt bij aan het opzetten, implementeren en beheren van veerkrachtige kritieke digitale infrastructuren, zowel privé als openbaar. Een versterkte Europese industriële capaciteit op het gebied van cyberbeveiliging en de toepassing van de architecturale principes van 'security-by-design' en 'privacy-by-design' in digitale technologieën creëren een grotere strategische autonomie ten opzichte van buitenlandse technologieën. Een andere verwachte bijdrage is het verdedigen op wereldniveau van de hoge EU-normen met betrekking tot het recht op privacy, de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk.
    Cluster 3-investeringen in cyberveiligheid dragen ook bij aan de veerkracht van de digitale infrastructuren en hun vermogen om diensten te leveren of te verlenen, alsook aan de beveiliging en de veiligheid van alle producenten en gebruikers.

Cluster 4 Digitaal, industrie en ruimtevaart

  • Cluster 4 ondersteunt de ontwikkeling en het onder de knie krijgen van digitale en sleuteltechnologieën van de toekomst, wat het aanpassingsvermogen en de veerkracht vergroot om de productierespons, het herstel en de paraatheid te verbeteren om een groene, digitale en eerlijke transformatie tot stand te brengen. Dat levert de EU-bedrijven in alle industriële sectoren een concurrentievoordeel op dat ze nodig hebben voor het leiderschap op de wereldmarkt. Investeringen in het kader van die cluster bieden de EU kansen om sleutelposities te bemachtigen in de digitale toeleveringsketen, EU-activa te consolideren (bv. ingebedde systemen, telecom, industriële technologieën) en ontbrekende segmenten in belangrijke strategische waardeketens te ontwikkelen, waaronder een veilige, duurzame en verantwoordelijk ingekochte levering van ruwe en kritieke grondstoffen.

Cluster 5 Klimaat, energie en mobiliteit

  • Cluster 5 stimuleert de wereldwijde transitie naar een klimaatneutrale en veerkrachtige economie door de klimaatwetenschap te bevorderen en de wereldwijde acceptatie van de klimaatactie (zowel mitigatie als adaptatie) te versnellen in overeenstemming met het Akkoord van Parijs en de 'Sustainable Development Goals'. Dit omvat het verbeteren van de kennis van het aardsysteem via verschillende sociaaleconomische trajecten, het inschatten van de gevolgen van de klimaatverandering en het ontwerpen en evalueren van oplossingen en trajecten voor mitigatie en adaptatie en gerelateerde sociale transformatie.

 


Cluster 6 Levensmiddelen, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu

  • Cluster 6 draagt bij aan het herstel van aangetaste ecosystemen, het terugdraaien van het verlies aan biodiversiteit en het verbeteren van de klimaat­verandering en aan het duurzame en circulair beheer van natuurlijke hulpbronnen te land en ter zee. Zo worden gezonde ecosystemen en de biodiversiteit versterkt die onmisbaar zijn voor duurzame landbouw, aquacultuur en visserij. Boeren kunnen dan over­schakelen op duurzame landbouwsystemen, terwijl de productie van vis en zeevruchten afhankelijk wordt van een duurzamere visserij en aquacultuur, ook met nieuwe voedingsmiddelen. Een beter inzicht in de klimaat­mitigatie en het aanpassingspotentieel van ecosystemen zal, onder meer door monitoring en milieuobservaties, bijdragen tot een klimaatslimme en duurzame landbouw, bosbouwsystemen, aquacultuur en visserij.