NL FR EN
www.belgium.be

Pijler 1 - Excellente Wetenschap

De versterking en uitbreiding van de wetenschappelijke basis van de EU.
Drie verschillende acties zijn ondergebracht in die pijler:

Europese Onderzoeksraad

  • De 'European Research Council' (ERC) of Europese Onderzoeksraad gaat door met het verstrekken van langetermijnfondsen voor baan­brekend hoogrisico-onderzoek of onderzoek met hoge winsten dat de grenzen van de kennis verlegt en zodoende Europa helpt de ontwik­ke­ling te leiden, niet alleen op het gebied van digi­tale sleutel­technologieën, maar ook op dat van opkomende ontsluitende technologieën en schone technologieën die klimaat­neutraliteit mogelijk maken en terzelfder tijd de kwaliteit van het Europees onderzoek in het algemeen verhoogt.

Marie Skłodowska-Curie acties

  • De 'Marie Skłodowska Curie Actions' (MSCA) financieren, trainen en ondersteunen de talenten en instellingen achter het onderzoek en de innovatie bottom-up, met competitie die voor excellentie zorgt.

 

 

 

Onderzoeksinfrastructuren

  • Onderzoeksinfrastructuren dragen bij aan het behalen van strategische oriëntaties via gloednieuwe diensten, kennis en tools om maat­schap­pelijke uitdagingen aan te pakken, een op feiten gebaseerde beleidsvorming te ontwikkelen en het bedrijfsleven te helpen om zijn kennisbasis en technische knowhow te versterken. Het gebruik van onderzoeks­infra­structuren wordt gestimuleerd in de verschillende pijlers van Horizon Europe.
    Via de 'European Science Cloud' (EOSC) en de 'European Data Infrastructure' (EDI) worden onderzoekers betrokken bij de activiteiten van Horizon Europe en krijgen ze toegang tot het gros van de door de onderzoeks­infra­structuren gegenereerde en verzamelde data (met de mogelijkheid ze te verwerken). Ze versterken en faciliteren de uitbreiding van de excellentie van de wetenschappelijke basis van de Unie.