NL FR EN
www.belgium.be

Werkprogramma cluster 6 'Levensmiddelen, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu'

Werkprogramma

Cluster 6 stuurt en versnelt de transitie naar duurzame, gezonde en inclusieve voedselsystemen om de doelstellingen van de 'Farm to Fork'-strategie effectief te bereiken. Het stelt met name landbouwers, vissers en aquacultuurproducenten in staat om hun productiemethoden sneller en efficiënter te transformeren en optimaal gebruik te maken van op de natuur gebaseerde, technologische, digitale of sociale innovaties. Dit leidt tot een betere klimaatmitigatie en betere milieuresultaten, een vergrote klimaatbestendigheid en minder pesticiden, antimicrobiële stoffen en overmatige bemesting, terwijl de consumenten betaalbare, veilige, voedzame, gezonde en duurzame voeding krijgen. Onderzoek en innovatie stimuleren ook praktijken in alle stadia van het voedselsysteem, van verwerking tot diensten, die veilig en duurzaam voedsel garanderen en een overgang naar duurzame en gezonde voeding vergemakkelijken. Onderzoek en innovatie ondersteunen eveneens de uitstippeling, de uitvoering en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het gemeenschappelijk visserijbeleid en de algemene levensmiddelenwetgeving van de EU.

Verbeterde kennis en innovaties zijn de sleutel tot het succes van de 'Zero-Pollution' ambitie van de Europese Green Deal, een middel om vervuiling een halt toe te roepen en te voorkomen, en daarbij kwesties aan te pakken met betrekking tot zoet water en zout water, de bodem, voedingsmiddelen alsook de milieuprestaties van processen. Onderzoek en innovatie ondersteunen de milieuwetgeving en het milieubeleid van de EU, inclusief dat dat gericht is op een hoger beschermingsniveau voor biodiversiteit, ondergrond, water, lucht en mariene hulpbronnen, met inbegrip van de natuurrichtlijnen, het initiatief inzake bestuivers, de herziene thematische bodemstrategie en de EU-kaderrichtlijn water, alsook het maritiem beleid en het EU-beleid Noordpoolgebied.

De cluster ondersteunt de ontwikkeling van veerkrachtige en levendige plattelands-, kust- en stedelijke gebieden, in overeenstemming met de prioriteit "Een economie die werkt voor mensen", en nieuwe bestuursmodellen ontwikkelt om Green Deal-initiatieven op te zetten, zodat niemand achterblijft. Dat is nodig om een eerlijke en rechtvaardige transitie te garanderen. Er wordt geprofiteerd van het gebruik, de uptake en de uitrol van milieuobservatie en digitale oplossingen in samenhang met de EU-prioriteit "Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk". De kansen van het crisisherstelpakket na Covid-19 worden aangegrepen om de economie op weg te helpen naar duurzame ontwikkeling in overeenstemming met de VN-Agenda 2030.

Activiteiten binnen cluster 6 ondersteunen de ambitie van de EU op internationaal vlak op gebieden die van het allergrootste belang zijn, zoals biodiversiteit, klimaatverandering, het beheer van natuurlijke hulpbronnen, duurzame landbouw, voedsel en voedselveiligheid.

In het werkprogramma 2023-2024 zijn de volgende 7 bestemmingen voorzien:

Destination 1 – Biodiversity and Ecosystem Services
Destination 2 – Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption
Destination 3 – Circular economy and bioeconomy sectors
Destination 4 – Clean environment and zero pollution
Destination 5 – Land, oceans and water for climate action
Destination 6 – Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities
Destination 7 – Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal

Het Cluster 6 programma 2023-2024 is gepubliceerd.

De Cluster 6 ‘Levensmiddelen, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu' EC Infodag voor de oproepen voor voorstellen 2023 Calls vond plaats op 13-14 december 2022, het Brokerage Event op 19 december 2022.
De presentaties van de EC Infodag 13-14/12/2022 zijn beschikbaar.

De Cluster 6 ‘Levensmiddelen, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu' EC Infodag voor de oproepen voor voorstellen 2024 vond plaats op 27 en 28 september 2023. De presentaties van de EC Infodag zijn beschikbaar.

Het ‘Brokerage Event’ voor Cluster 6 georganiseerd door het NCP netwerk van cluster 6, CARE4BIO, vond plaats op 26 september voor de cluster 6 EC Infodag. Het B2Match platform blijft open voor registratie en online matchmaking tot 25 december 2023, via deze link: : https://he-2024-cluster6.b2match.io .

Open oproep

De oproep voor voorstellen 2024 opent op 17 oktober 2023.
Deadline voor de oproep is 22 februari 2024 voor ‘single stage’ voorstellen; voor voorstellen in twee etappes is de eerste deadline 22 februari 2024 en de tweede deadline 17 september 2024.

De oproep voor voorstellen is open sinds 22 juni 2021, deadline voor indiening 6 oktober 2021.

Uw federale NCP

Pascale VAN DINTER
 +32 2 238 37 43
 pascale.vandinter@belspo.be