NL FR EN
www.belgium.be

Horizon Europe belangrijkste financiële en administratieve nieuwigheden

1. Benadering op basis van een dagtarief voor personeelskosten

In Horizon 2020 bestonden er verschillende systemen om de personeelskosten te berekenen. Hieronder vindt u de situatie voor Horizon 2020.

Situatie voor Horizon 2020

Het doel van Horizon Europe is vereenvoudiging en harmonisatie. De Commissie wenst daarom het gebruik van een 'Corporate Model Grant Agreement' voor alle financieringsprogramma's verplicht te maken. Dat betekent dat de benadering op basis van een dagtarief (daily rate) voor personeelskosten, een vaste vergoeding inhoudt voor alle programma's.

Hoe gaat u de personeelskosten in Horizon Europa berekenen?

Formule

Personeels­kosten = dagtarief  x aantal dagen gewerkt in het project

Dagtariefberekening

Hoe?

 Dagtarief   = werkelijke jaarlijkse personeelskosten voor de persoon
215*

Voorbeeld
Kosten voor onderzoeker Y in de eerste reporting periode (eerste periode gaat van 1/08/2021 tot 31/03/2033)::

De belangrijkste verschillen met Horizon 2020 zijn:

  • Stopzetting van de verschillende (jaarlijkse en maandelijkse) formules en opties voor productieve uren (wat moeilijke en foutgevoelige berekeningen met zich meebrengt)
  • Geen laatst-afgesloten-boekjaar-regel meer
  • In plaats daarvan gebruiken we één enkel dagtarief en een kalenderjaarbenadering

2. Intern gefactureerde goederen en diensten

Het belangrijkste verschil met Horizon 2020 is dat voor de berekening van de eenheidskosten meer gebruik wordt gemaakt van de gewone gebruikerspraktijken inzake analytische boekhouding om de eenheidskosten te berekenen. Het forfaitaire tarief van 25% bovenop de eenheidskosten (H2020-regels) wordt niet langer toegepast, in plaats daarvan zal er de mogelijkheid zijn om werkelijke indirecte toegewezen kosten te accepteren via sleutelfactoren in de berekening van de eenheidskosten.


3. Systems en Process Audits

Voor Horizon Europe past de Commissie een risicogebaseerde controlestrategie toe, met als doel de administratieve lasten te verminderen, minder maar meer gerichte audits uit te voeren en meer te vertrouwen op het interne audisysteem van de begunstigde. Dat betekent meer vereenvoudiging en meer transparantie. De belangrijkste concepten zijn:

  • Een betere controle in plaats van meer controle
  • Een versterkt circulair feedbackmechanisme tussen de twee controlerende actoren
  • Meer aandacht voor het vroegtijdig opsporen van nieuwe risico's op onregelmatigheden
  • Meer aandacht voor fraudepreventie en -opsporing


4. Co-design

Met Horizon Europe duiken nieuwe ideeën en doelstellingen op. Deze nieuwe ideeën hebben nood aan nieuwe sterke partnerschappen nodig om het nieuwe EU-beleid te kunnen ondersteunen.

Het kaderprogramma Horizon Europe definieert volledig de missiekarakteristieken en de elementen van governance. In het bijzonder worden missies samen met de lidstaten, burgers en stakeholders ontworpen.

Door te werken aan de verbetering van Horizon Europe en ervoor te zorgen dat er een nieuw Europees beleid wordt aangenomen, dragen die kernpunten zeker bij tot het verbinden van innovatie en wetenschap met de samenleving en de burgers, met de bedoeling gratis toegang te geven tot wetenschappelijk onderzoek en nieuwe, sterke partnerschappen te helpen opzetten voor de Europese Unie.


5. Deelname van het VK aan Horizon Europe

On 7 September 2023, the UK government and European Commission announced that they have reached a deal to allow UK to be considered as an associated country in Horizon Europe. In addition, the UK will also join the Copernicus space programme, but is left out of Euratom and of the ITER fusion project.
The agreement comes into effect for the 2024 Work Programme. The global rules for associated countries apply. UK researchers will be allowed to participate in the Horizon Europe calls on the same terms as participants from Member States. For the calls under the 2023 Work Programme that are still pendant, the transitional arrangements will be applicable: funding for the UK participation in the remaining 2023 calls is covered by the UK financial guarantee scheme.
Go to the Joint Statement by EC and UK .

6. De genderdimensie in Horizon Europe

Er is een nieuw concept opgedoken in Horizon Europe: het Gender Equality Plan. Stap in de presentatie van de EC en leer... alles wat u altijd al wilde weten over gender maar niet durfde te vragen.
Bekijk ook de laatste factsheet van de EC over gender.