NL FR EN
www.belgium.be

Algemene inleiding

Deelnemen aan oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van Europese onderzoeksfinancieringsprogramma's is zeer competitief. Het selecteren van de beste projecten voor financiering, met het hoogste potentieel om de beoogde impact te creëren, is immers bepalend voor het succes van het programma.

Als u een federale wetenschappelijke instelling of een federale organisatie bent en u wilt deelnemen aan Horizon Europa, dan kunt u contact opnemen met een van de federale Nationale Contactpunten (NCP's).
De federale NCP's volgen niet alle thema's van Horizon Europe, maar voor meer gedetailleerde informatie, zie de pagina met de thema's opgevolgd door de Belgische federale NCP's.

Als u uw idee wilt financieren, bezoek dan de European Commission 'Funding & Tender opportunities' Portal om opportuniteiten voor uw idee te zoeken, om partners voor uw consortium te vinden en om te leren hoe u een Europese Commissie-account kan aanmaken, uw organisatie registreren en uw voorstel indienen.

In Horizon 2020 diende dat Europese Commissie-portaal enkel voor financiering van onderzoek en innovatie, maar in Horizon Europa is het portaal geëvolueerd naar een onestopshop voor alle door de Europese Unie beheerde programma's.

Goed om te weten

U wilt een voorstel voorbereiden in het kader van Horizon Europe?
Laat het een succes worden. Zet alle kansen aan uw kant en bekijk de webinars die door de EC zijn georganiseerd op 24 maart en 21 april 2021.

Het webinar van 24 maart 2021 behandelde de volgende thema's: 'Submission and evaluation of proposals' en 'The rules of the game (the Model Grant Agreement)'.
Lees meer...

Het webinar van 21 april 2021 behandelde de onderwerpen:'The new approach to impact following the Key Impact Pathways';'Dissemination, Exploitation and Communication'; 'Open Science'; 'Gender dimension' en het “Do no significant harm” principe.
Lees meer...

Na de publicatie van het Horizon Europa werkprogramma's 2021-2022 op 15 juni 2021 en de oproepen tot het indienen van voorstellen op 22 juni 2021, is nu ook de programmagids Horizon Europa gelanceerd. De gids geeft relevante achtergrond over Horizon Europa en voor de voorbereiding van een voorstel.De gids bevat informatie over een breed scala aan onderwerpen, zoals partnerschappen en missies, gendergelijkheid en open wetenschap. Het document is een aanvulling op het online handboek 2021-2027 op de 'Funding and Tenders opportunities portal', de algemene bijlagen van de 2021-2022 werkprogramma's van Horizon Europa en de geannoteerde subsidieovereenkomst (AGA).
Horizon Europa Programme Guide

Is Artikel 22(5) van toepassing op uw oproep?
Artikel 22 van de Horizon Europa Verordening bepaalt welke juridische entiteiten in aanmerking komen voor deelname aan oproepen. Paragraaf 5 van dit artikel maakt duidelijk dat in sommige gevallen extra beperkingen voor deelname kunnen worden opgelegd aan bepaalde entiteiten. Deze restricties zijn van toepassing wegens gerechtvaardigde en uitzonderlijke redenen, omdat ze bijvoorbeeld betrekking hebben op acties met betrekking tot strategische activa van de EU, belangen, autonomie of veiligheid.
Indien Artikel 22(5) van toepassing is voor een oproep zullen juridische entiteiten die direct of indirect onder zeggenschap staan van niet-geassocieerde derde landen of door juridische entiteiten uit niet-geassocieerde derde landen, niet kunnen deelnemen aan die oproep of slechts onder beperkende voorwaarden. Indien deze entiteiten kunnen deelnemen onder beperkende voorwaarden zullen ze bepaalde garanties moeten voorzien.
Om een gestroomlijnde aanpak onder het Horizon Europa programma te garanderen voor het controleren van de benodigde documenten, dient iedere lidstaat een nationale autoriteit aan te duiden die de goedkeuring van de garanties krachtens Artikel 22(5) van de Horizon Europa Verordening zal analyseren. Voor ons land zal de FOD Economie deze rol opnemen, en hierover in nauw contact staan met de Europese Commissie en de POD Wetenschapsbeleid.