NL FR EN
www.belgium.be

Horizon Europe in detail

Horizon Europe bestaat uit 3 pijlers en 1 horizontaal component.

Pijler 1 Excellente Wetenschap is opgezet om de wetenschappelijke basis van de EU te versterken en uit te breiden.

 • De Europese onderzoeksraad (ERC) voor grensverleggend onderzoek door de beste onderzoekers en hun teams
 • De Marie Skłodowska-Curie acties (MSCA) om onderzoekers uit te rusten met nieuwe kennis en vaardigheden door middel van mobiliteit en opleiding
 • De Onderzoeks­infra­structuren voor geïntegreerde en onderling verbonden onderzoeks­infra­structuren van wereldklasse

Pijler 2 Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentie­vermogen bestaat uit 6 clusters om belangrijke technologieën en oplossingen te stimuleren die het EU-beleid en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling onderbouwen.

 • Cluster 1: Gezondheid
 • Cluster 2: Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving
 • Cluster 3: Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Cluster 4: Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Cluster 5: Klimaat, energie en mobiliteit
 • Cluster 6: Levensmiddelen, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu

EN gemeenschappelijke onderzoekscentra

Pijjler 3 Innovatief Europa voor het stimuleren van marktcreërende doorbraken en ecosystemen die innovatie in de hand werken.

 • De Europese Innovatieraad (EIC) om potentieel baanbrekende marktcreërende innovaties te ondersteunen. Twee complementaire instrumenten werden geïnstalleerd om de kloof tussen idee en investeringswaardig project te dichten, te weten 'pathfinder grants' (van nieuwe technologie tot pre-commercieel) en 'accelerator grants' (van pre-commercieel tot de markt en schaalvergroting).
 • De Europese innovatie-ecosystemen om aan te sluiten bij de regionale en nationale innovatieactoren.
 • Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) om sleutelactoren (onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven) samen te brengen rond een gezamenlijk doel voor de bevordering van innovatie.

De horizontale pijler is de uitbreidende participatie en de versterking van de Europese Onderzoeksraad die uit 2 delen bestaat, te weten:

 • Uitbreidende participatie en verspreidende excellentie
 • Hervormen en versterken van het Europese O&I-systeem