NL FR EN
www.belgium.be

Werkprogramma cluster 1 'Gezondheid'

Werkprogramma

Onderzoeks- en innovatie-acties in het kader van deze cluster zijn van cruciaal belang om de gezondheidsgerelateerde uitdagingen aan te pakken. We kunnen dat door onze kennis en capaciteit te ontwikkelen, ons inzicht in gezondheid en ziekten te verbeteren en door innovatieve methodologische en technologische oplossingen te ontwikkelen voor een beter beheer van gezondheid en ziekten. Verder ook door een duurzame aanpak voor de digitale transformatie en de levering van geïntegreerde, persoonsgerichte en rechtvaardige gezondheids- en zorgdiensten met verbeterde toegankelijkheid en gezondheidsresultaten, ondersteund door behoeftegestuurde innovatie en betrouwbare toeleveringsketens in Europa.

Het hangt echter ook af van de actoren op het terrein, te weten degenen die gezondheids- en zorgdiensten organiseren, ondersteunen en verlenen in lokale gemeenschappen, regio's en landen, om de door onderzoek en innovatie tot stand gekomen aanbevelingen en innovatieve oplossingen te aanvaarden, te ondersteunen, op te nemen, op te schalen en uit te voeren, met de bedoeling de gewenste impact te bereiken.

Onderzoeks- en innovatieacties die in het kader van deze cluster worden ondersteund, moeten daarom onderzoekers van academische instellingen, onderzoeksorganisaties, kleine en middelgrote ondernemingen en grote bedrijven, maar ook burgers en patiënten, patiëntenverenigingen, aanbieders van gezondheids- en zorgdiensten en regelgevende instanties bijeenbrengen. Om de voordelen van EU-investeringen te maximaliseren en de EU te ondersteunen bij het bereiken van haar doelstellingen, zal deze cluster gezondheid synergieën met het volksgezondheidsbeleid op nationaal en regionaal niveau en met andere EU-programma's en de EU-beleidsvoering aanbevelen en bevorderen. De cluster zal profiteren van de deelname van gezondheidsgerelateerde Europese onderzoeksinfrastructuren die onderzoeksondersteunende diensten op maat kunnen aanbieden voor de activiteiten van alle bestemmingen binnen de cluster gezondheid.

In het werkprogramma 2023-2024 zijn de volgende 6 bestemmingen opgenomen:

Destination 1. Staying healthy in a rapidly changing society
Destination 2. Living & working in a health-promoting environment
Destination 3. Tackling diseases & reducing disease burden
Destination 4. Ensuring access to innovative, sustainable & high-quality Healthcare
Destination 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
Destination 6. Maintaining an innovative, sustainable & globally competitive health industry

Het werkprogramma 2023-2024 voor Cluster 1 is gepubliceerd.

De Cluster 1 'Health' Infoday vond plaats op 2 juli 2021, de presentaties zijn beschikbaar.
De Cluster 1 'Health' Infoday voor de Oproep tot voorstellen 2022 vond plaats op 28 oktober 2021, de presentaties zijn beschikbaar.

De Cluster 1 'Health' online Infoday voor de Oproep tot voorstellen 2023 zal plaats vinden op 19 januari 2023.

Open oproep

De oproep voor voorstellen is open sinds 22 juni 2021, deadline voor indiening 21 september 2021.

Opening van de oproepen voor voorstellen 2023: 12 januari 2023 – Deadline: 13 april 2023.

Uw federale NCP

Pascale VAN DINTER
 +32 2 238 37 43
 pascale.vandinter@belspo.be